Ďalšia lenivá pozícia v bezplatnom preklade z angličtiny z angličtiny sa podľa nášho názoru nazýva „zeleninová pohovka“ – „Wallow“. Ako už uhádol, beží, bez toho, aby vstal z pohovky. Manžel sedí ako sediaci pred telekomunikáciou a všetko, čo ste od vás požadovali, je opraviť ho (jeho manžel, nie televíziu) a mierne sa kymáce (dúfajme, že vypne Lekaren Slovenska večerný večer). Okrem toho je toto držanie tela, že ste navzájom čelíte a mali by ste sa k nemu priblížiť (ak sa vám, samozrejme, podarilo prevziať vlastníctvo konzoly).